Protect man against noise.
In the workplace and in the environment.
Facebook

Acoustic cases

Sound-absorpting and insulating cases shield the noise source, thus reducing the noise level outside the enclosure. The walls and ceiling housings are made of sound-absorbing materials (eg mineral wool), and sound insulating materials (eg steel). Cases have several openings with acoustic silencers. We use gravity and forced ventilation, thereby providing cooling enclosed devices. In the case of the vibrations of the flooring on which the set will cover the appropriate anti-vibration mountings are selected in order to fit them into the housing. Enclosures are made in accordance with ergonomic principles, and so that they do not interfere with the installation process. Depending on the materials used, the structure housing the sound insulation can reach values ​​of 35 dB.

Dofinansowano ze środków funduszu ubezpieczeń społecznych
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
Głównym celem projektu jest poprawa warunków BHP na stanowiskach pracy poprzez modernizację oświetlenia na hali produkcyjnej oraz zakup rusztowań ruchomych-przejezdnych do montażu gotowych wyrobów u klienta. Głównym efektem zamierzonych działań inwestycyjnych jest ograniczenie do minimum narażenia pracowników na działanie czynników wypadkowych wynikających z charakteru stanowiska pracy (praca na wysokościach, praca w wymuszonej pozycji ciała, zbyt słabe natężenie oświetlenia).
Dofinansowanie 81 000 zł
Całkowita wartość zadania 103 481,26 zł