Protect man against noise.
In the workplace and in the environment.
Facebook

Contact

Department of Acoustics

Witold Miśkiewicz
tel. +48 602425390
w.miskiewicz@eko-techmot.com.pl

Design Department

Łukasz Jakszta
tel. +48 694446304
l.jakszta@eko-techmot.com.pl

production:

tel./fax
(62) 735 60 45
Witold Miśkiewicz
tel. +48 602425390
w.miskiewicz@eko-techmot.com.pl

Company Address:

EKO-TECHMOT Miśkiewicz Sp.J.
ul. Ostrowska 92, Tarchały Wielkie
63-430 Odolanów
tel./fax (62) 735 60 45

How to find us?

Dofinansowano ze środków funduszu ubezpieczeń społecznych
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
Głównym celem projektu jest poprawa warunków BHP na stanowiskach pracy poprzez modernizację oświetlenia na hali produkcyjnej oraz zakup rusztowań ruchomych-przejezdnych do montażu gotowych wyrobów u klienta. Głównym efektem zamierzonych działań inwestycyjnych jest ograniczenie do minimum narażenia pracowników na działanie czynników wypadkowych wynikających z charakteru stanowiska pracy (praca na wysokościach, praca w wymuszonej pozycji ciała, zbyt słabe natężenie oświetlenia).
Dofinansowanie 81 000 zł
Całkowita wartość zadania 103 481,26 zł