Protect man against noise.
In the workplace and in the environment.
Facebook

About us

“EKO-TECHMOT” – Miśkiewicz General Partnership

 

With their HQ in Ostrów Wielkopolski, Poland – EKO-TECHMOT is active since 1994. Our job is to suppress noise generated by industrial machinery, such as machine tools, press, vibrators, compressors, cyclones, air conditioning systems, cooling systems, mills, transporters and other machines that emit noise louder than admissible by standards in workplaces and in environment.

We design and produce: sound-suppressing and sound-isolating cabins, sound-suppressing and sound-isolating cases, acoustic screens, industrial silencers.

Dofinansowano ze środków funduszu ubezpieczeń społecznych
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
Głównym celem projektu jest poprawa warunków BHP na stanowiskach pracy poprzez modernizację oświetlenia na hali produkcyjnej oraz zakup rusztowań ruchomych-przejezdnych do montażu gotowych wyrobów u klienta. Głównym efektem zamierzonych działań inwestycyjnych jest ograniczenie do minimum narażenia pracowników na działanie czynników wypadkowych wynikających z charakteru stanowiska pracy (praca na wysokościach, praca w wymuszonej pozycji ciała, zbyt słabe natężenie oświetlenia).
Dofinansowanie 81 000 zł
Całkowita wartość zadania 103 481,26 zł