Protect man against noise.
In the workplace and in the environment.
Facebook

Realisation

In 4-8 weeks from receiving the order (agreement) predated with technical and price offer submitted by us we deal with noise by:

  1. Doing pressure level measure in octave bands and equivalent level of noise ‘A’ and other necessary measures,
  2. Performing stock-taking of devices meant to be soundproofed,
  3. Performing calculations and projects,
  4. Building designed devices,
  5. Transport and assembly,
  6. Measuring final levels
Dofinansowano ze środków funduszu ubezpieczeń społecznych
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
Głównym celem projektu jest poprawa warunków BHP na stanowiskach pracy poprzez modernizację oświetlenia na hali produkcyjnej oraz zakup rusztowań ruchomych-przejezdnych do montażu gotowych wyrobów u klienta. Głównym efektem zamierzonych działań inwestycyjnych jest ograniczenie do minimum narażenia pracowników na działanie czynników wypadkowych wynikających z charakteru stanowiska pracy (praca na wysokościach, praca w wymuszonej pozycji ciała, zbyt słabe natężenie oświetlenia).
Dofinansowanie 81 000 zł
Całkowita wartość zadania 103 481,26 zł