Protect man against noise.
In the workplace and in the environment.
Facebook

Fire-proof doors

Fire-proof doors prevent spread of the fire from the place of it’s start. Our doors contain thermic isolation consistent with EU standards. That means that the temperature of door’s surface in any situation can’t be higher than a set standard. There are many uses for these doors: theatres, cinemas, concert halls, cafés, night clubs, recording studios, broadcasting studios, multi-function centres, sport halls, offices and conference rooms, government buildings, testing machines, laboratories.

Dofinansowano ze środków funduszu ubezpieczeń społecznych
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
Głównym celem projektu jest poprawa warunków BHP na stanowiskach pracy poprzez modernizację oświetlenia na hali produkcyjnej oraz zakup rusztowań ruchomych-przejezdnych do montażu gotowych wyrobów u klienta. Głównym efektem zamierzonych działań inwestycyjnych jest ograniczenie do minimum narażenia pracowników na działanie czynników wypadkowych wynikających z charakteru stanowiska pracy (praca na wysokościach, praca w wymuszonej pozycji ciała, zbyt słabe natężenie oświetlenia).
Dofinansowanie 81 000 zł
Całkowita wartość zadania 103 481,26 zł