Protect man against noise.
In the workplace and in the environment.
Facebook

Acoustic silencers

Acoustic silencers of our production are being used use in ventilation, air conditioning and refrigeration, in intake and exhaust systems, compressors, blowers, turbines, burners / gas oil boilers. Silencers reduce the acoustic wave energy that transfers along the axis of the muffler. We produce reflective and absorptive silencers. Reflective silencers work on the principle of reflection and interference of acoustic waves. They damp well in low and mid frequencies. Mufflers work by absorbing sound absorbing sound-absorbing material inside the muffler. They damp best at medium and high frequencies. The effectiveness of our acoustic silencers can reach values ​​of 35 dB (A).

Dofinansowano ze środków funduszu ubezpieczeń społecznych
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
Głównym celem projektu jest poprawa warunków BHP na stanowiskach pracy poprzez modernizację oświetlenia na hali produkcyjnej oraz zakup rusztowań ruchomych-przejezdnych do montażu gotowych wyrobów u klienta. Głównym efektem zamierzonych działań inwestycyjnych jest ograniczenie do minimum narażenia pracowników na działanie czynników wypadkowych wynikających z charakteru stanowiska pracy (praca na wysokościach, praca w wymuszonej pozycji ciała, zbyt słabe natężenie oświetlenia).
Dofinansowanie 81 000 zł
Całkowita wartość zadania 103 481,26 zł