Protect man against noise.
In the workplace and in the environment.
Facebook

Soundproof doors

Soundproof doors don’t allow the sound to escape from one side of the door to another. Two important factors that have a huge impact on getting a high quality sound isolation is the mass of the doors and soundproofing type. Soundproof doors can have many uses: theatres, cinemas, concert halls, cafés, night clubs, recording studios, broadcasting studios, multi-function centres, sport halls, offices and conference rooms, government buildings, testing machines, laboratories, cabins with compressors.

 

Dofinansowano ze środków funduszu ubezpieczeń społecznych
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
Głównym celem projektu jest poprawa warunków BHP na stanowiskach pracy poprzez modernizację oświetlenia na hali produkcyjnej oraz zakup rusztowań ruchomych-przejezdnych do montażu gotowych wyrobów u klienta. Głównym efektem zamierzonych działań inwestycyjnych jest ograniczenie do minimum narażenia pracowników na działanie czynników wypadkowych wynikających z charakteru stanowiska pracy (praca na wysokościach, praca w wymuszonej pozycji ciała, zbyt słabe natężenie oświetlenia).
Dofinansowanie 81 000 zł
Całkowita wartość zadania 103 481,26 zł