Protect man against noise.
In the workplace and in the environment.
Facebook

Acoustic screens

Screens cut down on noise in workplaces and can jacket it’s source, cutting down on spread of acoustic energy to other places or protecting workplace from noise coming from other sources. It’s recommended to use noise-supressing elements above the screen. Sheet metal and mineral wool are the basic materials we use to build the screens. Screens should be used, when necessary value that needs to be cut down from the noise level doesn’t exceed 10 dB (A).

Screens that lower spread of noise to the enviroment are being used when noise level exceeds admissible values no more than 15dB (A). We found their use in supressing noise of cooling machines. We produce all kinds of industrial acoustic screens (apart from communicative screens).

Dofinansowano ze środków funduszu ubezpieczeń społecznych
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
Głównym celem projektu jest poprawa warunków BHP na stanowiskach pracy poprzez modernizację oświetlenia na hali produkcyjnej oraz zakup rusztowań ruchomych-przejezdnych do montażu gotowych wyrobów u klienta. Głównym efektem zamierzonych działań inwestycyjnych jest ograniczenie do minimum narażenia pracowników na działanie czynników wypadkowych wynikających z charakteru stanowiska pracy (praca na wysokościach, praca w wymuszonej pozycji ciała, zbyt słabe natężenie oświetlenia).
Dofinansowanie 81 000 zł
Całkowita wartość zadania 103 481,26 zł