Protect man against noise.
In the workplace and in the environment.
Facebook

Sound-proof cabins

Sound-proof cabins protect workers from noise in industrial workplaces. They are being used when a room has many machines that emit a loud noise inside. Shielding these machines would be combined with high costs. Cabins can be also used when there’s few people working in room, and their job is connected with controlling machines. Sound-proof cabins should be used as control rooms, control machinery rooms, technical services room, leisure rooms for workers. Cabins are being made from same materials and in a similiar way to the sound-proofing cases. Cabins have their ventilation. Our cabins can provide acoustic proofing as high as 35 dB.

Dofinansowano ze środków funduszu ubezpieczeń społecznych
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
Głównym celem projektu jest poprawa warunków BHP na stanowiskach pracy poprzez modernizację oświetlenia na hali produkcyjnej oraz zakup rusztowań ruchomych-przejezdnych do montażu gotowych wyrobów u klienta. Głównym efektem zamierzonych działań inwestycyjnych jest ograniczenie do minimum narażenia pracowników na działanie czynników wypadkowych wynikających z charakteru stanowiska pracy (praca na wysokościach, praca w wymuszonej pozycji ciała, zbyt słabe natężenie oświetlenia).
Dofinansowanie 81 000 zł
Całkowita wartość zadania 103 481,26 zł