Chronimy człowieka przed hałasem.
Na stanowisku pracy i w środowisku zewnętrznym.
Facebook

Obudowy akustyczne

Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne osłaniają źródło hałasu, powodując tym samym zmniejszenie poziomu hałasu na zewnątrz obudowy. Ściany i sufit obudów wykonujemy z materiałów pochłaniających dźwięk (np. wełna mineralna) oraz z materiałów izolujących dźwięk (np. blacha stalowa). Obudowy posiadają otwory wentylacyjne z tłumikami akustycznymi. Stosujemy wentylację grawitacyjną i wymuszoną zapewniając w ten sposób chłodzenie obudowanych urządzeń. W przypadku występowania drgań podłoża, na którym ustawiona będzie obudowa dobieramy odpowiednie wibroizolatory w celu zamontowania ich pod obudową. Obudowy wykonujemy zgodnie z zasadami ergonomii oraz tak, aby ich zainstalowanie nie zakłócało procesu technologicznego. W zależności od użytych materiałów, konstrukcji obudów ich izolacyjność akustyczna może sięgać wartości 35 dB.

Dofinansowano ze środków funduszu ubezpieczeń społecznych
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
Głównym celem projektu jest poprawa warunków BHP na stanowiskach pracy poprzez modernizację oświetlenia na hali produkcyjnej oraz zakup rusztowań ruchomych-przejezdnych do montażu gotowych wyrobów u klienta. Głównym efektem zamierzonych działań inwestycyjnych jest ograniczenie do minimum narażenia pracowników na działanie czynników wypadkowych wynikających z charakteru stanowiska pracy (praca na wysokościach, praca w wymuszonej pozycji ciała, zbyt słabe natężenie oświetlenia).
Dofinansowanie 81 000 zł
Całkowita wartość zadania 103 481,26 zł