Chronimy człowieka przed hałasem.
Na stanowisku pracy i w środowisku zewnętrznym.
Facebook

Analizy

 Hałas emitowany na stanowisku pracy

Wykonujemy pomiary i analizy akustyczne dla stanowisk pracy, przedstawiamy sposoby ograniczenia emisji hałasu w wariantach skuteczności i wariantach cenowych.

 Hałas emitowany do środowiska

Wykonujemy pomiary i analizy akustyczne w przypadku emisji hałasu do środowiska, lokalizujemy źródła hałasu i przedstawiamy sposoby jego ograniczenia do wartości dopuszczalnych.

Dofinansowano ze środków funduszu ubezpieczeń społecznych
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
Głównym celem projektu jest poprawa warunków BHP na stanowiskach pracy poprzez modernizację oświetlenia na hali produkcyjnej oraz zakup rusztowań ruchomych-przejezdnych do montażu gotowych wyrobów u klienta. Głównym efektem zamierzonych działań inwestycyjnych jest ograniczenie do minimum narażenia pracowników na działanie czynników wypadkowych wynikających z charakteru stanowiska pracy (praca na wysokościach, praca w wymuszonej pozycji ciała, zbyt słabe natężenie oświetlenia).
Dofinansowanie 81 000 zł
Całkowita wartość zadania 103 481,26 zł