Schutz von Mensch gegen Lärm.
Am Arbeitsplatz und in der Umwelt.
Facebook

Analysen

Emittierter Lärm am Arbeitsplatz

Wir führen Messungen und akustische Analyse für Arbeitsstellen durch und präsentieren die Möglichkeiten der Reduktion von Lärmemission nach der Wirksamkeit und nach dem Preis.

In die Umgebung emittierter Lärm

Wir führen Messungen und akustische Analyse im Fall von der Lärmemission in die Umgebung, zeigen die Lärmquelle und präsentieren die Möglichkeiten der Reduzierung der erlaubten Werte.

Dofinansowano ze środków funduszu ubezpieczeń społecznych
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
Głównym celem projektu jest poprawa warunków BHP na stanowiskach pracy poprzez modernizację oświetlenia na hali produkcyjnej oraz zakup rusztowań ruchomych-przejezdnych do montażu gotowych wyrobów u klienta. Głównym efektem zamierzonych działań inwestycyjnych jest ograniczenie do minimum narażenia pracowników na działanie czynników wypadkowych wynikających z charakteru stanowiska pracy (praca na wysokościach, praca w wymuszonej pozycji ciała, zbyt słabe natężenie oświetlenia).
Dofinansowanie 81 000 zł
Całkowita wartość zadania 103 481,26 zł