Chronimy człowieka przed hałasem.
Na stanowisku pracy i w środowisku zewnętrznym.
Facebook

Kabiny dźwiękoszczelne

Kabiny dźwiękoszczelne ochraniają pracowników przed hałasem panującym w pomieszczeniu przemysłowym. Są stosowane najczęściej, gdy w pomieszczeniu znajduje się bardzo dużo urządzeń emitujących hałas. Obudowywanie tych urządzeń wiązałoby się z wysokimi kosztami. Kabiny mają zastosowanie również wtedy, gdy w pomieszczeniach przemysłowych pracuje niewielka liczba osób, a praca ich związana jest głównie z kontrolą maszyn. Kabiny dźwiękoszczelne powinny być stosowane jako pomieszczenia dyspozytorni, pomieszczenia urządzeń sterowniczych, pomieszczenia dla dozoru technicznego, pomieszczenia wypoczynkowe dla załogi. Kabiny wykonujemy z tych samych materiałów i w podobny sposób jak obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne. Zapewniamy wentylację wnętrza kabiny. Nasze kabiny w zależności od użytych materiałów, konstrukcji mogą osiągać izolacyjność akustyczną wynoszącą 35 dB.