Chronimy człowieka przed hałasem.
Na stanowisku pracy i w środowisku zewnętrznym.
Facebook

Ekrany akustyczne

Ekrany ograniczające hałas na stanowisku pracy w pomieszczeniach przemysłowych mogą osłaniać źródło hałasu ograniczając rozprzestrzenianie się energii akustycznej od ekranowego źródła hałasu do innych stanowisk pracy lub osłaniać stanowisko pracy chroniąc przed hałasem od innych źródeł hałasu. Zaleca się zamocowanie na suficie nad ekranem elementów dźwiękochłonnych. Podstawowymi materiałami, których używamy do budowy ekranów przeznaczonych do pomieszczeń przemysłowych jest blacha stalowa i wełna mineralna. Ekrany w pomieszczeniach stosujemy, gdy wymagane obniżenie poziomu dźwięku za ekranem nie przekracza 10 dB (A).

Ekrany zmniejszające emisję hałasu do środowiska stosujemy zwykle, gdy poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne nie więcej niż o 15 dB(A). W naszej praktyce ekrany te znalazły zastosowanie np. przy wyciszaniu agregatów chłodniczych. Produkujemy wszystkie rodzaje przemysłowych ekranów akustycznych (oprócz komunikacyjnych).