Chronimy człowieka przed hałasem.
Na stanowisku pracy i w środowisku zewnętrznym.
Facebook

Analizy

 Hałas emitowany na stanowisku pracy

Wykonujemy pomiary i analizy akustyczne dla stanowisk pracy, przedstawiamy sposoby ograniczenia emisji hałasu w wariantach skuteczności i wariantach cenowych.

 Hałas emitowany do środowiska

Wykonujemy pomiary i analizy akustyczne w przypadku emisji hałasu do środowiska, lokalizujemy źródła hałasu i przedstawiamy sposoby jego ograniczenia do wartości dopuszczalnych.